Welcome to GSTvietnam
Giỏ hàng 0sản phẩm. 0947.686655 Email: GSTvietnam247@gmail.com

Image result for banner tủ mạng

 • Tủ Mạng HC-Rack 42U-D1000 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 42U-D1000

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR42UD1000
  Kích thước: Cao 2040 * Rộng 600 * Sâu 1000 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 42U-D800 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 42U-D800

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR42UD800
  Kích thước: Cao 2040 * Rộng 600 * Sâu 800 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 42U-D600 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 42U-D600

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR42UD600
  Kích thước: Cao 2040 * Rộng 600 * Sâu 600 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

   

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 36U-D1000 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 36U-D1000

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR36UD1000
  Kích thước: Cao 1800 * Rộng 600 * Sâu 1000 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 36U-D800 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 36U-D800

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR36UD800
  Kích thước: Cao 1800 * Rộng 600 * Sâu 600 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 36U-D600 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 36U-D600

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR36UD600
  Kích thước: Cao 1800 * Rộng 600 * Sâu 600 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 27U-D1000 03/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 27U-D1000

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR27UD1000
  Kích thước: Cao 1370* Rộng 600 * Sâu 1000 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 200kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 27U-D800 03/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 27U-D800

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR27UD800
  Kích thước: Cao 1370* Rộng 600 * Sâu 800 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 200kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 20U-D1000 03/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 20U-D1000

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR20UD1000
  Kích thước: Cao 1100* Rộng 600 * Sâu 1000 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 150kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 27U-D600 03/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 27U-D600

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR27UD600
  Kích thước: Cao 1370* Rộng 600 * Sâu 600 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 200kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 20U-D800 03/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 20U-D800

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR20UD800
  Kích thước: Cao 1080* Rộng 600 * Sâu 800 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 150kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 20U-D600 03/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 20U-D600

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR20UD600
  Kích thước: Cao 1080* Rộng 600 * Sâu 600 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 150kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 45U-D800 12/10/2018

  Tủ Mạng HC-Rack 45U-D800

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR45UD1000
  Kích thước: Cao 2300 * Rộng 600 * Sâu 800 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 500kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 45U-D600 12/10/2018

  Tủ Mạng HC-Rack 45U-D600

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR45UD600
  Kích thước: Cao 2300 * Rộng 600 * Sâu 600 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 500kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 42U-D1200 12/10/2018

  Tủ Mạng HC-Rack 42U-D1200

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR42UD1200
  Kích thước: Cao 2040 * Rộng 600 * Sâu 1200 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 15U-D1000 12/10/2018

  Tủ Mạng HC-Rack 15U-D1000

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR15UD1000
  Kích thước: Cao 800* Rộng 600 * Sâu 1000 (mm)
  Kết cấu: Hàn liền khung.
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cánh trước bằng Mika
  Tải trọng: 70kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 10U-D700 12/10/2018

  Tủ Mạng HC-Rack 10U-D700

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR10UD700
  Kích thước: Cao 600* Rộng 550 * Sâu 700 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng,hàn liền.Có thể treo tường.
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa  Mika
  Tải trọng: 40kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 42U-D1100 26/02/2018

  Tủ Mạng HC-Rack 42U-D1100

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR42UD1100
  Kích thước: Cao 2040 * Rộng 600 * Sâu 1100 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua
Trang 1 2 3 4 5 [>] [>>]
Tủ mạng HC-RACK,tu mang hcrack Tủ mạng HC-RACK,tu mang hcrack
Từ Khóa cuối trang: Tủ mạng HC-RACK,tu mang hcrack
1 0 1 2 bài đánh giá
Từ Khóa cuối trang:

Tủ mạng HC-RACK

Tu mang HC-RACK

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ GST VIỆT NAM

Địa chỉ: 30 Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.3218.1213  –  Hotline: 0947.686655

Email: GSTvietnam247@gmail.com

Fanpage: www.facebook.com/GST vietnam

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0107971251

Sở Kế Hoạch Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp

Top