Welcome to GSTvietnam
Giỏ hàng 0sản phẩm. 0947.686655 Email: GSTvietnam247@gmail.com
 • Inverter TS-3000 21/12/2019

  Inverter TS-3000

  Inverter 48VDC/220VAC/3000VA

  Model: TS-3000

  Điệp áp vào: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

  Điện áp vào : 48VDC

  Dải điện áp vào AC: 40-60VDC

  Điện áp ra: 220VAC

  Dòng điện ra: 3000VA 

  Liên hệ Mua
 • Inverter TS-1500 21/12/2019

  Inverter TS-1500

  Inverter 48VDC/220VAC/1500VA

  Model: TS-1500

  Điệp áp vào: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

  Điện áp vào : 48VDC

  Dải điện áp vào AC: 40-60VDC

  Điện áp ra: 220VAC

  Dòng điện ra: 1500VA 

  Liên hệ Mua
 • Inverter TS-2000 21/12/2019

  Inverter TS-2000

  Inverter 48VDC/220VAC/2000VA

  Model: TS-2000

  Điệp áp vào: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

  Điện áp vào : 48VDC

  Dải điện áp vào AC: 40-60VDC

  Điện áp ra: 220VAC

  Dòng điện ra: 2000VA 

  Liên hệ Mua
 • Inverter TS-1000 21/12/2019

  Inverter TS-1000

  Inverter 48VDC/220VAC/1000VA

  Model: TS-1000

  Điệp áp vào: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

  Điện áp vào : 48VDC

  Dải điện áp vào AC: 40-60VDC

  Điện áp ra AC: 220VAC

  Dòng điện ra: 1000VA

  Liên hệ Mua
 • Inverter 110VDC/220VAC/1K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/1K

  Model: GST1122DA1K

  Inverter 110VDC/220VAC/1K

  Công suất: 1KVA/800W

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 110VDC/220VAC/2K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/2K

  Model: GST1122DA2K

  Inverter 110VDC/220VAC/2K

  Công suất: 2KVA/1.6KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 110VDC/220VAC/3K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/3K

  Model: GST1122DA3K

  Inverter 110VDC/220VAC/3K

  Công suất: 3KVA/2.4KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 110VDC/220VAC/4K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/4K

  Model: GST1122DA4K

  Inverter 110VDC/220VAC/4K

  Công suất: 4KVA/3.2KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 110VDC/220VAC/5K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/5K

  Model: GST1122DA5K

  Inverter 110VDC/220VAC/5K

  Công suất: 5KVA/4.0KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 110VDC/220VAC/6K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/6K

  Model: GST1122DA6K

  Inverter 110VDC/220VAC/6K

  Công suất: 6KVA/4.8KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/1K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/1K

  Model: GST2222DA1K

  Inverter 220VDC/220VAC/1K

  Công suất: 1KVA/800W

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/2K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/2K

  Model: GST2222DA2K

  Inverter 220VDC/220VAC/2K

  Công suất: 2KVA/1.6KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/3K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/3K

  Model: GST2222DA3K

  Inverter 220VDC/220VAC/3K

  Công suất: 3KVA/2.4KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/4K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/4K

  Model: GST2222DA4K

  Inverter 220VDC/220VAC/4K

  Công suất: 4KVA/3.2KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/5K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/5K

  Model: GST2222DA5K

  Inverter 220VDC/220VAC/5K

  Công suất: 5KVA/4.0KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/6K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/6K

  Model: GST2222DA6K

  Inverter 220VDC/220VAC/6K

  Công suất: 6KVA/4.8KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/10K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/10K

  Model: GST2222DA10K

  Inverter 220VDC/220VAC/10K

  Công suất: 10KVA/8.0KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • TS-3000 13/11/2019

  TS-3000

  Inverter 48VDC/220VAC/3000VA

  Model: TS-3000

  Điệp áp vào: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

  Điện áp vào : 48VDC

  Dải điện áp vào AC: 40-60VDC

  Điện áp ra: 220VAC

  Dòng điện ra: 3000VA 

  Liên hệ Mua
Trang 1 2 [>>]
BỘ ĐỔI NGUỒN DC/AC,bo doi nguon dcac BỘ ĐỔI NGUỒN DC/AC,bo doi nguon dcac
Từ Khóa cuối trang: BỘ ĐỔI NGUỒN DC/AC,bo doi nguon dcac
1 0 1 2 bài đánh giá
Từ Khóa cuối trang:

BỘ ĐỔI NGUỒN DC/AC

BO DOI NGUỒN DC/AC

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ GST VIỆT NAM

Địa chỉ: 30 Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.3218.1213  –  Hotline: 0947.686655

Email: GSTvietnam247@gmail.com

Fanpage: www.facebook.com/GST vietnam

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0107971251

Sở Kế Hoạch Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp

Top