Welcome to GSTvietnam
Giỏ hàng 0sản phẩm. 0947.686655 Email: GSTvietnam247@gmail.com
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/10A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/10A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/10A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 10A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/10A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/10A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/10A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 10A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/10A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/10A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/10A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 10A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/15A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/15A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/15A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 15A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/20A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/20A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/20A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 20A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/30A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/30A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/20A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 30A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/20A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/20A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/20A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 20A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/5A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/5A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/5A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 5A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/25A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/25A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/20A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 25A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 220VDC/12VDC/10A 12/04/2019

  Bộ đổi nguồn 220VDC/12VDC/10A

  Bộ đổi nguồn 220VDC/12VDC/10A

  Điệp áp vào: 220VDC 

  Dải điện áp vào: 180-320VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 10A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 220VDC/12VDC/20A 12/04/2019

  Bộ đổi nguồn 220VDC/12VDC/20A

  Bộ đổi nguồn 220VDC/12VDC/20A

  Điệp áp vào: 220VDC 

  Dải điện áp vào: 180-320VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 20A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/15A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/15A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/15A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 15A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/15A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/15A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/15A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 15A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/20A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/20A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/20A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 20A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 220VDC/12VDC/30A 12/04/2019

  Bộ đổi nguồn 220VDC/12VDC/30A

  Bộ đổi nguồn 220VDC/12VDC/30A

  Điệp áp vào: 220VDC 

  Dải điện áp vào: 180-320VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 30A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 220VAC/48VDC/50A 22/04/2019

  Bộ đổi nguồn 220VAC/48VDC/50A

  Bộ đổi nguồn 220VAC/48VDC/50A

  Điệp áp vào: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

  Dải điện áp vào DC: 190-280 VDC

  Điện áp ra: 48VDC

  Dòng điện ra: 50A 

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 220VAC/48VDC/40A 22/04/2019

  Bộ đổi nguồn 220VAC/48VDC/40A

  Bộ đổi nguồn 220VAC/48VDC/40A

  Điệp áp vào: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

  Dải điện áp vào DC: 190-280 VDC

  Điện áp ra: 48VDC

  Dòng điện ra: 40A 

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 220VAC/48VDC/30A 22/04/2019

  Bộ đổi nguồn 220VAC/48VDC/30A

  Bộ đổi nguồn 220VAC/48VDC/30A

  Điệp áp vào: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265 VAC

  Dải điện áp vào DC: 190-280 VDC

  Điện áp ra: 48VDC

  Dòng điện ra: 30A 

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Liên hệ Mua
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 [>] [>>]
Bộ chuyển đổi nguồn điện,bo chuyen doi nguon dien Bộ chuyển đổi nguồn điện,bo chuyen doi nguon dien
Từ Khóa cuối trang: Bộ chuyển đổi nguồn điện,bo chuyen doi nguon dien
1 0 1 2 bài đánh giá
Từ Khóa cuối trang:

Bộ chuyển đổi nguồn điện

Bo chuyen doi nguon dien

CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ GST VIỆT NAM

Địa chỉ: 30 Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.3218.1213  –  Hotline: 0947.686655

Email: GSTvietnam247@gmail.com

Fanpage: www.facebook.com/GST vietnam

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0107971251

Sở Kế Hoạch Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp

Top