Welcome to GSTvietnam
Giỏ hàng 0sản phẩm. 0947.686655 Email: GSTvietnam247@gmail.com
 • Máng cáp W100xH100x0,8mm 05/08/2017

  Máng cáp W100xH100x0,8mm

  Máng cáp là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Máng cáp W100xH100x1mm 05/08/2017

  Máng cáp W100xH100x1mm

  Máng cáp là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Máng cáp W200xH100x1mm 05/08/2017

  Máng cáp W200xH100x1mm

  Máng cáp là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Máng cáp W200xH100x1,2mm 05/08/2017

  Máng cáp W200xH100x1,2mm

  Máng cáp là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Máng cáp W300xH100x1,1mm 05/08/2017

  Máng cáp W300xH100x1,1mm

  Máng cáp là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Máng cáp W300xH100x1,2mm 05/08/2017

  Máng cáp W300xH100x1,2mm

  Máng cáp là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Máng cáp W400xH100x1,2mm 05/08/2017

  Máng cáp W400xH100x1,2mm

  Máng cáp là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Máng cáp W400xH100x1,5mm 05/08/2017

  Máng cáp W400xH100x1,5mm

  Máng cáp là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Thang cáp W100xH100x1mm 05/08/2017

  Thang cáp W100xH100x1mm

  Thang cáp là hệ thống thang đỡ dây cáp điện dùng trong các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, nhà máy xí nghiệp…

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Thang cáp W200xH100x1mm 05/08/2017

  Thang cáp W200xH100x1mm

  Thang cáp là hệ thống thang đỡ dây cáp điện dùng trong các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, nhà máy xí nghiệp…

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Thang cáp W200xH100x1,2mm 05/08/2017

  Thang cáp W200xH100x1,2mm

  Thang cáp là hệ thống thang đỡ dây cáp điện dùng trong các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, nhà máy xí nghiệp…

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Cút T máng cáp 05/08/2017

  Cút T máng cáp

  Cút T máng cáp là phụ kiện dùng để chia hệ thống máng thành 3 hướng trên cùng một mặt phẳng.

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Độ dày vật liệu: theo yêu cầu của khách hàng.

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Cút L máng cáp 05/08/2017

  Cút L máng cáp

  Cút L máng cáp là phụ kiện dùng để chuyển hướng hệ thống máng theo hướng vuông góc trên cùng mặt phẳng.

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Kích thước: theo yêu cầu của khách hàng.

  - Độ dày vật liệu: theo yêu cầu của khách hàng.

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Cút X máng cáp 05/08/2017

  Cút X máng cáp

  Cút X máng cáp là phụ kiện dùng để chuyển hướng hệ thống máng theo bốn hướng trên cùng mặt phẳng.

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Kích thước: theo yêu cầu của khách hàng.

  - Độ dày vật liệu: theo yêu cầu của khách hàng.

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Co xuống máng cáp 05/08/2017

  Co xuống máng cáp

  Co xuống máng cáp là phụ kiện dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống dưới.

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Kích thước: theo yêu cầu của khách hàng.

  - Độ dày vật liệu: theo yêu cầu của khách hàng.

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Giảm máng cáp 05/08/2017

  Giảm máng cáp

  Giảm máng cáp là phụ kiện dùng cho việc giảm chiều rộng hoặc vừa giảm chiều rộng hoặc vừa giảm chiều cao của hệ thống máng cáp. 

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Kích thước: theo yêu cầu của khách hàng.

  - Độ dày vật liệu: theo yêu cầu của khách hàng.

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Thang cáp W300xH100x1,2mm 05/08/2017

  Thang cáp W300xH100x1,2mm

  Thang cáp là hệ thống thang đỡ dây cáp điện dùng trong các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, nhà máy xí nghiệp…

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
 • Thang cáp W300xH100x1,5mm 05/08/2017

  Thang cáp W300xH100x1,5mm

  Thang cáp là hệ thống thang đỡ dây cáp điện dùng trong các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, nhà máy xí nghiệp…

  Mô tả sản phẩm:

  - Bằng tôn sơn tĩnh điện không gỉ.

  - Hình ảnh, kích thước làm theo yêu cầu khách hàng.

  - Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/cây

  - Màu thông dụng: màu ghi, có thể thay đổi màu theo yêu cầu của khách hàng.

  Lưu ý:

  - Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

  Liên hệ Mua
Trang 1 2 [>>]
Thang Cáp - Máng Cáp,thang cap mang cap Thang Cáp - Máng Cáp,thang cap mang cap
Từ Khóa cuối trang: Thang Cáp - Máng Cáp,thang cap mang cap
1 0 1 2 bài đánh giá
Từ Khóa cuối trang:

Thang Cáp - Máng Cáp

Thang Cap - Mang Cap

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ GST VIỆT NAM

Địa chỉ: 30 Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.3218.1213  –  Hotline: 0947.686655

Email: GSTvietnam247@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/GSTvietnam

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0107971251

Sở Kế Hoạch Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp

Top