Welcome to GSTvietnam
Giỏ hàng 0sản phẩm. 0947.686655 Email: GSTvietnam247@gmail.com

Bộ đổi nguồn 220VDC sang 220VAC

 • Inverter 220VDC/220VAC/1K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/1K

  Model: GST2222DA1K

  Inverter 220VDC/220VAC/1K

  Công suất: 1KVA/800W

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/2K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/2K

  Model: GST2222DA2K

  Inverter 220VDC/220VAC/2K

  Công suất: 2KVA/1.6KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/3K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/3K

  Model: GST2222DA3K

  Inverter 220VDC/220VAC/3K

  Công suất: 3KVA/2.4KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/4K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/4K

  Model: GST2222DA4K

  Inverter 220VDC/220VAC/4K

  Công suất: 4KVA/3.2KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/5K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/5K

  Model: GST2222DA5K

  Inverter 220VDC/220VAC/5K

  Công suất: 5KVA/4.0KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 220VDC/220VAC/6K 04/12/2019

  Inverter 220VDC/220VAC/6K

  Model: GST2222DA6K

  Inverter 220VDC/220VAC/6K

  Công suất: 6KVA/4.8KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 220VDC 

  Dải điện áp vào DC: 190-285VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua

Bộ đổi nguồn 110VDC sang 220VAC

 • Inverter 110VDC/220VAC/1K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/1K

  Inverter 110VDC/220VAC/1K

  Model: GST1122DA1K

  Công suất: 1KVA/800W

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 110VDC/220VAC/2K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/2K

  Inverter 110VDC/220VAC/2K

  Model: GST1122DA2K

  Công suất: 2KVA/1.6KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 110VDC/220VAC/3K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/3K

  Inverter 110VDC/220VAC/3K

  Model: GST1122DA3K

  Công suất: 3KVA/2.4KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 110VDC/220VAC/4K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/4K

  Inverter 110VDC/220VAC/4K

  Model: GST1122DA4K

  Công suất: 4KVA/3.2KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 110VDC/220VAC/5K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/5K

  Inverter 110VDC/220VAC/5K

  Model: GST1122DA5K

  Công suất: 5KVA/4.0KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua
 • Inverter 110VDC/220VAC/6K 04/12/2019

  Inverter 110VDC/220VAC/6K

  Model: GST1122DA6K

  Inverter 110VDC/220VAC/6K

  Công suất: 6KVA/4.8KW

  Dạng sóng ra: Sine chuẩn

  Điệp áp vào DC: 110VDC 

  Dải điện áp vào DC: 90-155VDC

  Điện áp vào AC: 220VAC

  Dải điện áp vào AC: 165-265VAC

  Điện áp ra: 220VAC

  Liên hệ Mua

Tủ mạng HC-RACK

 • Tủ Mạng HC-Rack 42U-D1000 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 42U-D1000

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR42UD1000
  Kích thước: Cao 2040 * Rộng 600 * Sâu 1000 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 42U-D800 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 42U-D800

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR42UD800
  Kích thước: Cao 2040 * Rộng 600 * Sâu 800 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 42U-D600 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 42U-D600

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR42UD600
  Kích thước: Cao 2040 * Rộng 600 * Sâu 600 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

   

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 36U-D1000 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 36U-D1000

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR36UD1000
  Kích thước: Cao 1800 * Rộng 600 * Sâu 1000 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 36U-D800 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 36U-D800

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR36UD800
  Kích thước: Cao 1800 * Rộng 600 * Sâu 600 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua
 • Tủ Mạng HC-Rack 36U-D600 04/08/2017

  Tủ Mạng HC-Rack 36U-D600

  Hãng sx: HC-Rack
  Mã hàng: HCR36UD600
  Kích thước: Cao 1800 * Rộng 600 * Sâu 600 (mm)
  Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời
  Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần
  Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika
  Tải trọng: 400kg

  Liên hệ Mua

Bộ lưu điện UPS BEKO

Bộ đổi nguồn 220VAC sang 48VDC

Bộ đổi nguồn 220VAC sang 110VDC

Bộ đổi nguồn 220VDC sang 48VDC

Bộ đổi nguồn 220VAC sang 220VDC

Bộ đổi nguồn 220VDC sang 110VDC

Sản Phẩm khuyến mãi

Sản Phẩm giảm giá

Hỗ trợ trực tuyến

Welcome to GSTvietnam

Welcome to GSTvietnam
Từ Khóa cuối trang: Inverter, Converter, BEKO, ALKO, HC-RACK, Tu Sac Ac Quy, ARTRONIC, Kstar
133 4 137 270 bài đánh giá

CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ GST VIỆT NAM

Địa chỉ: 30 Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.3218.1213  –  Hotline: 0947.686655

Email: GSTvietnam247@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/GSTvietnam

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0107971251

Sở Kế Hoạch Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp

Top