Welcome to GSTvietnam
Giỏ hàng 0sản phẩm. 0947.686655 Email: GSTvietnam247@gmail.com
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/48VDC/5A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/48VDC/5A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/48VDC/5A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 48VDC

  Dòng điện ra: 5A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/50A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/50A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/50A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 50A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/45A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/45A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/45A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 45A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/40A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/40A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/40A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 40A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/35A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/35A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/35A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 35A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/30A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/30A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/30A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 30A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/25A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/25A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/25A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 25A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/5A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/5A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/36VDC/5A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 5A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/50A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/50A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/50A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 50A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/45A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/45A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/45A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 45A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/40A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/40A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/40A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 40A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/35A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/35A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/35A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 35A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/30A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/30A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/30A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 30A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/25A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/25A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/25A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 25A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/5A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/5A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/24VDC/5A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 24VDC

  Dòng điện ra: 5A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/50A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/50A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/20A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 50A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/45A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/45A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/20A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 45A 

  Liên hệ Mua
 • Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/40A 11/04/2019

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/40A

  Bộ đổi nguồn 110VDC/12VDC/20A

  Điệp áp vào: 110VDC 

  Dải điện áp vào: 90-145VDC

  Điện áp ra: 12VDC

  Dòng điện ra: 40A 

  Liên hệ Mua
Trang [<<] [<] 1 2 3 4 5 6 [>>]
BỘ ĐỔI NGUỒN DC/DC,bo doi nguon dcdc BỘ ĐỔI NGUỒN DC/DC,bo doi nguon dcdc
Từ Khóa cuối trang: BỘ ĐỔI NGUỒN DC/DC,bo doi nguon dcdc
1 0 1 2 bài đánh giá
Từ Khóa cuối trang:

BỘ ĐỔI NGUỒN DC/DC

BO DOI NGUỒN DC/DC

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ GST VIỆT NAM

Địa chỉ: 30 Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.3218.1213  –  Hotline: 0947.686655

Email: GSTvietnam247@gmail.com

Fanpage: www.facebook.com/GST vietnam

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0107971251

Sở Kế Hoạch Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp

Top